Παρεδόθη η 1η Έκθεση Παρακολούθησης της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης

Η Helenos Consulting σε συνεργασία με την Emetris AE διερεύνησε την πορεία της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στα πλαίσια του “Μηχανισμού Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας” υπό την εποπτεία της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.  Τα προσωρινά στοιχεία για τα έτη 2014-2018 αποτέλεσαν μέρος της πρώτης Έκθεσης Παρακολούθησης της RIS3 για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για τα έτη 2014-2018.

Περισσότερα για τα προσωρινά στοιχεία στο http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=35&pressid=18874