Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συστήνει στο Οικοσύστημα Καινοτομίας το One Stop Liaison Office

Το όραμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, να εξελιχθεί στην πιο φιλική περιφέρεια της χώρας για την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις αποδεικνύεται έμπρακτα μέσα από τη δυναμική παρουσία και συμμετοχή της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΑΔΥΚΕ) σε εκδηλώσεις που στοχεύουν στην προβολή και προώθηση της καινοτομίας. 

Χαρακτηριστική είναι η συμμετοχή του Διευθυντή της ΑΔΥΚΕ κου Κωνσταντίνου Μιχαηλίδη και την εκπροσώπηση της ΠΚΜ σε δύο σημαντικές εκδηλώσεις που διενεργήθηκαν τον Σεπτέμβριο, και την παρουσίαση σε αυτές του οράματος της Περιφέρειας ΠΚΜ για την καινοτομία.

Επιπλέον γνώρισε στο κοινό το One Stop Liaison Office, την πλέον εμβληματική δράση του Μηχανισμού Υποστήριξης της Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας. Σύμφωνα με τους χαιρετισμούς που απεύθυνε στο κοινό «το One stop Liaison Office σκοπό έχει να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο ως γραφείο διαμεσολάβησης μεταξύ της αγοράς, της έρευνας και της δημόσιας διοίκησης. Επιπλέον είναι επιφορτισμένο να παρακολουθεί και να αξιολογεί τις παρεμβάσεις της Στρατηγικής Έξυπνης Ειδίκευσης της Περιφέρειας. Είναι μια παρέμβαση που αποσκοπεί και συνδράμει στην προσέλκυση επενδύσεων, την αξιοποίηση της παραγόμενης γνώσης, την παραγωγή νέου εισοδήματος, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας».

Συγκεκριμένα, η ΠΚΜ μέσω του εκπροσώπου της, συμμετείχε στο άνοιγμα του  Συνεδρίου με θέμα «Υποστήριξη της Καινοτομίας στην περιοχή των Βαλκανίων (Supporting Innovation in the Balkan Mediterranean Area)», στις 10 Σεπτεμβρίου 2019, στη  HELEXPO (Thessaloniki International Fair) και παρουσίασε τη Στρατηγική της ΠΚΜ για την καινοτομία. Η εκδήλωση υλοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου ‘Innoplatform’ που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Balkan-Med.

Επιπλέον χαιρέτησε την εκδήλωση με θέμα «Δυνατότητες Ψηφιοποίησης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας», που διοργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε στο ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ, στις 12 Σεπτεμβρίου 2019. Στόχος της εκδήλωσης ήταν η παρουσίαση του Κόμβου Ψηφιακής Καινοτομίας του ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ, η ανταλλαγή ιδεών και η ενεργή συζήτηση για τις ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων για τη ψηφιοποίηση των διεργασιών τους και τη δημιουργία ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών, σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης νεοφυείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, βιομηχανίες και λοιποί φορείς του οικοσυστήματος καινοτομίας της περιοχής.

Ο κος Μιχαηλίδης πέραν της σύστασης του One Stop Liaison Office  στο κοινό, επεσήμανε τη σημασία που δίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από το 2016, μέσω Ανακοίνωσής της, στην ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Η Ανακοίνωση αποτελεί το θεμέλιο λίθο για την ανάδειξη των ψηφιακών κόμβων καινοτομίας ως ένα από τα βασικά εργαλεία του νέου χρηματοδοτικού προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη», το οποίο θα εγκαινιαστεί στη νέα Προγραμματική Περίοδο, 2021-2027. Η συγκεκριμένη πολιτική επιδιώκει την ποιοτική αναβάθμιση όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών προς όφελος του Ευρωπαίου πολίτη μέσω του ψηφιακού μετασχηματισμού.