Έγκριση για το σύνολο των Περιφερειακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Οκτώ ακόμη Περιφερειακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027 έλαβαν έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις 5 Σεπτεμβρίου 2022.       

Οι πόροι του ΕΣΠΑ 2021-2027 για τα 13 Περιφερειακά Προγράμματα, που έχουν πλέον λάβει έγκριση στο σύνολό τους, είναι αυξημένοι κατά 2,2 δισ. € (από 5,9 δισ. € σε 8,1 δισ. €)

Τα Προγράμματα που εγκρίθηκαν χθες είναι τα εξής: 

Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία & Θράκη»                639,1 εκ. €

Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία»                                   1 δισ. 440 εκ. €

Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία»                                      394,1 εκ. €

Πρόγραμμα «Ήπειρος»                                                       426 εκ. € 

Πρόγραμμα «Θεσσαλία»                                                     553,9 εκ. €

Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα»                                             628,4 εκ. €

Πρόγραμμα «Πελοπόννησος»                                             410,1 εκ. €

Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά»                                                  287,6 εκ. €

Περισσότερες πληροφορίες εδώ